Esllavissades

Què és una esllavissada?

S'entén per moviment de vessant "Slope movement" (Varnes, 1978) o "despreniment de terra" (Sharpe, 1938), el moviment d'una massa de roca o de el sol en un pendent en sentit descendent (Cruden, 1991). Aquest terme inclou tot tipus de moviments de massa, a excepció de l'erosió, la subsidència i el col·lapse càrstic. Una altra definició suggerida per Corominas i García Yagüe (1997) defineix les esllavissades com desplaçaments de material en vessants i escarpaments en sentit descendent a causa de la força de la gravetat.

Figura 1. Evolució dúna esllavissada al parc regional de Pampore Hills a Nova Zelanda (enllaç al video complet: https://www.youtube.com/watch?v=Etm6c94eX-Y, font: Emma Kapu).

Figura 2. Esllavissada de Gazost, França (Xarxa PyrMove, Anàlisi regional de el risc de despreniments als Pirineus -2014 CTP 00051-).

La classificació d'esllavissades depèn dels criteris utilitzats per a la seva diferenciació i es basa principalment en el mecanisme de trencament i propagació de el moviment. El projecte PyrMove distingeix dos tipus d'esllavissades potencialment nocives:

  1. Grans esllavissades

  2. Esllavissades múltiples ocasionades per episodis de pluges intenses (MORLEs per les seves inicials en anglès)