Projecte

La necessitat de desenvolupament de el projecte PyrMove resideix en la quasi total absència de dades sobre els riscos associats a esllavissades al Pirineu.

Estudis recents mostren que el treball de cens de les esllavissades és molt més baix en el Pirineu que en altres grans serralades d'Europa (Van Den Eeckhaut and Hervás, 2012). Per tant, és extremadament important iniciar un cens sistemàtic d'esllavissades en aquesta regió, entendre els mecanismes que els controlen i avaluar els riscos potencials associats als mateixos. Aquest exercici permetrà transferir a l'Pirineu un gran nombre de resultats existents en altres zones sobre la identificació de zones inestables, l'avaluació de la freqüència del fenòmen, la seva relació amb les precipitacions i mètodes de reducció dels riscs associats.