Transferència de resultats

La transferència de resultats s'entén com l'acció de transmissió d'informació de l'esfera tècnica (centres de recerca, agències de gestió ...) cap a la no tècnica o grups d'audiencia objectiu (autoritats regionals i locals, gestors del territori, gestors de riscos, organismes de protecció civil, població ...) a l'hora de planificar la previsió i gestió efectiva de el risc d'esllavissades.

L'acció de transferència s'estructura al voltant de diverses qüestions, freqüentment identificades com a centrals en la definició, planificació i gestió de el risc i crisi:

  • Sensibilització dels usuaris finals als aspectes específics del perill estudiat.
  • Reconeixement de la importància de l'context natural, social i econòmic per a la definició dels nivells de risc.
  • Transferència de la informació tècnica en un format accessible a l'usuari.
  • Observació de problemes en la cadena de transmissió d'informació des de l'esfera tècnica als usuaris finals.
  • Identificació de conflictes d'interès i punt de bloqueig en les mesures de reducció de el risc.
  • Distinció i priorització de les actuacions per realitzar en funció de el nivell d'urgència.

El tractament d'aquests aspectes requereix una comunicació permanent entre tots els socis del projecte i els usuaris finals i addicionalment pretén reforçar el caràcter transfronterer del projecte mitjançant la posada en comú de les problemàtiques i solucions que s'aportaran en els diferents llocs estudiats a Andorra, Espanya i França.

Com a objectiu final de l'acció de transferència de resultats s'elaborarà un informe sobre metodologies de transferència a el territori. Aquest informe inclourà els resultats sobre riscos d'esllavissades i sintetitzarà la informació tècnica de les accions 4 i 5 del projecte per ser apropiada per part dels actors de gestió de riscos i crisi i de la població.