Benvinguts a PyrMove

Prevenció i gestió transfronterera del risc associat a esllavissades de terra

 

PyrMove és un projecte europeu cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020. D'acord amb l'objectiu principal de POCTEFA de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra, PyrMove es centra en la prevenció i gestió de el risc associat a esllavissades de terra que causen la major part dels danys en carreteres, preses, pobles i activitats del Pirineu.

El Pirineus es veuen freqüentment afectats per esllavissades de terra que amenacen infraestructures, activitats i persones. Es distingeixen principalment dos esdeveniments potencialment nocius:

  • Grans esllavissades de vessants completes i que són susceptibles d'accelerar per desembocar en trencaments catastròfics.

  • Lliscaments múltiples ocasionats per episodis de pluges intenses (MORLEs) i que afecten simultàniament àmplies zones del territori.

El coneixement d'aquestes d'esllavissades, en particular la seva ocurrència temporal, espacial, i la seva evolució en el temps són sovint limitats, el que dificulta una bona gestió dels riscos associats. Per això, PyrMove proposa metodologies transfrontereres per avaluar el risc associat a aquestes amenaces, així com eines de quantificació, previsió i gestió de la mateixa. Les eines proposades es validaran amb base a esdeveniments reals en llocs pilots i es podran aplicar posteriorment a altres zones i/o a escenaris climàtics futurs.