Física d'esllavissades amb Algodoo (material docent)

En el marc del projecte PyrMove s'ha elaborat el material docent "Física d'esllavissades amb Algodoo" amb l'objectiu de facilitar la divulgació sobre esllavissades en el món educatiu. El material docent elaborat és un document on s'expliquen casos d'esllavissades utilitzant el programa Algodoo i sis escenaris d'exemple ja modelats per a aquest programa. El programa Algodoo és un simulador de física desenvolupat per l'empresa Algoryx en un entorn de molt fàcil utilització que permet crear escenaris i jugar amb ells canviant les propietats dels materials. El programa Algodoo permet representar totes les variables com la velocitat, forces d'impacte o energies i analitzar així cada escenari des de l'òptica de la física.

En el següent link es poden descarregar: el document explicatiu de casos d'esllavissades, i els sis escenaris per carregar al programa Algodoo que són:

-El primer escenari és l'exemple teòric d'un objecte que llisca sobre un pla inclinat.

-El segon escenari és una esllavissada rotacional que trenca per un pla de debilitat i on es pot identificar el peu de l'esllavissada i la zona que queda a contrapendent.

-El tercer escenari és un cas on s'exemplifica la importància de la fricció de la capa dèbil i com controla l'estabilitat i la velocitat de l'esllavissada, així com l'impacte sobre edificacions.

-El quart escenari és el cas de l'esllavissada de Vajont, on es va generar un tsunami que sobrepassa una presa i impacte contra les poblacions d'aigües avall.

-El cinqué escenari és un despreniment d'una roca que permet analitzar la trajectòria parabòlica i la velocitat en vertical i horitzontal.

-El sisè escenari és un despreniment d'un grup de roques que permet analitzar com l'energia potencial es transforma en cinètica, l'energia d'impacte sobre edificacions y l'eficiència de pantalles de protecció.

 

DESCARREGA EL MATERIAL DOCENT:

Document pdf en català: https://drive.google.com/file/d/1aF6Qls3NJozKUtV2GIO8PDLX3N4gDWss/view?u...

Arxius d'Algodoo: https://drive.google.com/file/d/1d_9uUMWg8INadkhGYxo_xAzpgX3dI9kw/view?u...

El programa Algodoo es pot descarregar gratuitament de la pàgina web oficial: http://www.algodoo.com/download/

Podeu veure un video dels sis esncenaris al Youtube: https://youtu.be/VG3wy0SX17w