Gestió actual del risc d'esllavissades al Pirineu

Actualment no existeix un plà específic de protección civil contra les esllavissades de terra en cap dels tres països transpirinencs involucrats en el projecte (Espanya, Andorra i França).

A Espanya, la gestió d'esllavissades generalment s'inclou de manera marginal en els plans d'inundació. El pla estatal espanyol de protecció civil per inundacions considera les esllavissades de terra com a fenòmens potencialment nocius a ser analitzats després de les inundacions.

Particularment:

  • A Catalunya, el plà especial per a emergències per inundacions (INUNCAT) considera les esllavissades de terra, encara que només aquelles relacionades amb inundacions (associades amb inundacions de ventalls al·luvials o causats per l'erosió dels rius). Si es produeixen moviments de pendent, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) s'encarrega de la seva avaluació i seguiment.
  • A Euskadi hi ha un pla operatiu contra esllavissades de terra (LURRA) en el qual les tasques s'assignen a diverses enquestes públiques en cas de lliscament de terra (inclosa una descripció bàsica de l'esdeveniment).

A nivell de perillositat geològica associada a inestabilitats de vessant, el territori d'Andorra es troba zonificat a escala 1/5.00, on es diferencien caiguda de blocs rocosos, corrents d’arrossegalls, esllavissades superficials i grans moviments del terreny. La cartografia és consultable a la Infraestructura de Dades Espacials d’Andorra (IDE). Alguns dels moviments del terreny inventariats a l'IDE disposen d'estudis específics a escala 1/2.000. Aquests estudis estan principalment orientats a l’ajuda per la gestió davant el desenvolupament urbanístic dels terrenys localitzats sobre les inestabilitats inventariades. D'aquests se’n desprenen una sèrie de plànols amb requeriments i restriccions enfocats a l’edificació (limitacions alçades excavacions, quantitat de plantes construïbles en les edificacions, instal·lació i seguiment auscultatiu de les parcel·les, etc.). A la vegada, aquests estudis de detall contemplen la progressiva implantació de sistemes d’auscultació generals per a cada gran moviment. Avui dia el govern Andorrà té implantada d’instrumentació sobre 3 dels grans moviments del territori: el Forn de Canillo (Figura 1), el Fener i un sector de les Tarteres. També tenen previsió de començar la redacció del plec de bases per als treballs de l’esllavissada de Vila-Beixalís.

Figura 1. Triedre situat sobre el sondeig S10 de l'esllavissada de Canillo per al seguiment radar terrestre (campanya 2010-2011) (Font: Xavier Planas)

A França, les esllavissades de terra ....