Innovacions técniques

Les principals innovacions tècniques del projecte inclouen:

  • L'estudi de l'comportament de grans esllavissades: definició de mètodes i implementació en llocs pilot.

  • La definició de grans sistemes de monitorització i alerta d'esllavissades a destinació de comunitats i actors de gestió de crisi.

  • La consideració dels fenòmens "MORLEs" a la proposta d'escenaris dinàmics en funció de contextos climàtics.