Integració d'aspectes ambientals

Durant la planificació de el projecte, s'han integrat els aspectes ambientals tant en les metodologies com en les eines usades. A nivell metodològic, s'ha planificat l'avaluació de risc (accions 4 i 5) considerant la pluja (o nivell d'aigües subterrànies) com a factor desencadenant, el que permet establir prediccions associades a canvi climàtic. A més, en les actuacions concretes, es faran servir eines que eviten pertorbar en la mesura el possible el medi muntanyenc. S'ha optat particularment en molts casos per monitorització remota.