Contribució a l'ocupació

El projecte no contribueix directament a la creació de llocs de treball a temps complet, però té efectes significatius sobre el manteniment de l'activitat econòmica en zones sensibles al risc d'esllavissades. La planificació i reducció de el risc és un factor important per mantenir en particular l'activitat turística generadora d'ocupació a les valls d'alta muntanya.