Contribució als principis horitzontals de la Comissió Europea

1. Desenvolupament sostenible

El projecte contribueix a el principi de sostenibilitat mitjançant:

  • Actuacions destinades a mantenir la resiliència d'ecosistemes fràgils.
  • Actuacions de reducció de el risc basades en la previsió i planificació enfront de solucions d'enginyeria amb major impacte sobre el medi ambient.
  • Ús de tècniques amb poc o cap impacte en el medi ambient (monitoratge mitjançant imatges satèl·lit, ...).
  • Economies a través d'l'ús de recursos compartits transfronterers.

2. Igualtat d'oportunitats i no discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, religió, discapacitat, edat o orientació sexual

Per el seu objectiu i actuacions d'àmbit públic, el projecte vetlla per la igualtat d'oportunitats i no discriminació en situacions d'exposició a el risc de desastre. A més, implementarà:

  • Mesures d'accessibilitat en les activitats de divulgació (WEB i reunions).
  • Un pla d'igualtat d'oportunitats en la contractació de personal durant el projecte (ponderació positiva per a dones en els criteris de selecció de personal contractat).
  • Una sessió específica sobre el paper de la dona en la gestió de riscos naturals en el seminari final de el projecte.
  • Redacció dels textos de divulgació des de la perspectiva d'igualtat de gènere