Contribució a les estratègies i polítiques públiques territorials (nacionals, regionals i locals)

Les Accions 1 a 3 de la fitxa de Riscos Naturals de el Pla Nacional d'Adaptació a el Canvi Climàtic (PNACC) francès indiquen la necessitat: (i) d'analitzar la resposta de les esllavissades a variacions de el nivell d'aigua freàtica degudes a el Canvi Climàtic, (ii) posar en marxa una xarxa d'observació d'esllavissades en llocs experimentals i fomentar la seva monitorització a llarg termini, (iii) ajudar a harmonitzar els conceptes de vigilància i alerta, i (iv) extreure lliçons dels desastres ocorreguts en el passat.

PyrMove contribuirà a aquests quatre objectius mitjançant:

  • La simulació de crisis MORLEs com a part de l'estratègia de modelització d'erosió de terra plantejada en el PNACC espanyol.
  • El càlcul quantitatiu de el risc associat a esllavissades a tres escales (incloent-hi la probabilitat temporal i els costos directes i indirectes). Això serà una aportació significativa als plans de prevenció de el risc de lliscament nacionals i regionals existents (PPR a França, MPRG en Catalunya, PZGPE a Andorra).
  • L'identificació de llindars de pluja causants d'esllavissades i de la seva acceleració. Això juntament amb les previsions meteorològiques permetrà activar l'estat de pre-alerta dels serveis de Protecció Civil i, per tant, contribuirà directament als plans nacionals i regionals de Protecció Civil enfront inundacions.