Contribució a les estratègies i polítiques europees

L'anàlisi dels esdeveniments climàtics extrems, incloent l'estimació de la seva evolució deguda al canvi climàtic, dels riscos naturals associats a les pluges torrencials (com les esllavissades en vessants) i de les seves conseqüències per a la població, és una de les línies prioritàries del programa Europeu H2020. La importància d'aquesta anàlisi es reflecteix també en els objectius d'altres programes i entitats de cooperació territorial (SUDOE, OPCC).

En aquestes línies de treball, PyrMove contribuirà:

  • A l'anàlisi de danys per fenòmens hidro-meteorològics, que és un dels indicadors climàtics de l'Agència Europea de Medi Ambient, entre els quals s'inclouen les esllavissades.
  • A implementar eines de vigilància, modelització i alerta d'esllavissades, complementant l'eix prioritari 4 del projecte SUDOE PI 5b.
  • A la construcció del Mapa Europeu de Susceptibilitat de Lliscaments, una de les mesures en desenvolupament de l'Estratègia Temàtica per a la protecció del sòl de la Unió Europea (UE) i l'harmonització de les bases de dades d'esllavissades, requerida per la normativa INSPIRE de la UE.
  • A assolir els objectius 1, 2 i 3 de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic i ampliar diversos dels seus indicadors (evolució cartogràfica dels territoris amb alt risc natural, seguiment del nivell de les aigües subterrànies, evolució dels fenòmens naturals de muntanya, entre ells les esllavissades).