Duració i financiació

El projecte europeu PyrMove té una durada de 31 mesos des de la seva data d'iniciació el 01/11/2019 (data de finalització 01/06/2022).

El cost total del projecte és de 1.042.144,82 € i està cofinançat en un 65% (673.493,53 €) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el Programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014 -2020.