Socis

El consorci de PyrMove està format per 5 socis pertanyents a 3 regions transpirinenques (Espanya, Andorra i França). En particular una universitat tecnològica (UPC, Espanya), els serveis geològics de França (BRGM), Catalunya (ICGC) i Andorra (IEA-CENMA) i un organisme d'investigació aplicada en gestió de risc (CEREMA, França). Aquest consorci resulta de la necessitat d’estudiar tots els contextos ambientals i de gestió del risc al territori POCTEFA.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Beneficiari principal i coordinador del projecte.

La UPC és una universitat líder en enginyeria civil (23a posició en el món, 8a a Europa i 1a a Espanya) amb perícia en la caracterització de riscos associats a esllavissades de terra (laboratori de mecànica de sòls i roques, eines de cartografia, auscultació i modelització numèrica).

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

BRGM és el servei geològic nacional francès. És la institució de referència a aplicar les Ciències de la Terra a la gestió de recursos i riscos de terra i subsòl. És responsable de la cartografia de riscos a França i té a disposició eines avançades de terreny i geomàtiques.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

ICGC és el servei català encarregat de les eines de prevenció i gestió de riscos naturals i relacionats amb activitats humanes, incloent tasques de sensibilització de la població, protecció civil i sistemes i infraestructures de gestió de catàstrofes.

Centre d'étude et d'Expertise sud els Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA)

CEREMA és un centre d'estudis i perícies de referència en mobilitat i riscos naturals. De cara a el projecte, la delegació de Tolosa posarà a disposició un laboratori avançat per assajar sòls i roques i realitzarà intervencions tècniques en el camp.

Institut d'Estudis Andorrans (IEA)

IEA-CENMA és el centre a Andorra responsable de l'estudi dels aspectes físics de l'entorn muntanyenc, entre ells els associats a riscos naturals (allaus, sismes, esllavissades). Aporta dades sobre el lloc d'estudis de Canillo que forma part de el projecte.